Inspección

Home Inspección

O servizo de inspección do LIGAL atende calquera consulta ou reclamación que expoñan gandeiros ou industrias, e desenvolve actividades de inspección por iniciativa propia, tanto nas industrias como nas explotacións.

Mediante este servizo é posible:

  • Consultar resultados de mostras
  • Consultar dúbidas sobre cuestións relacionadas coa calidade do leite na explotación
  • Recibir asesoramento na explotación
  • Realizar toma de mostras de contraste
  • Xestionar reclamacións

O servizo de inspección do LIGAL tamén realiza:

  • A comprobación do proceso de mostraxe na industria (control de temperatura, identificación, etc.)
  • A toma de mostras en explotacións, rutas, etc. para comprobar o sistema de mostraxe

Por delegación da industria, os inspectores do LIGAL desprázanse ás explotacións cando se detecta un inhibidor positivo para, no seu caso, autorizar ou non a entrega do leite.
Cando nunha mostra de pago por calidade se obtén un resultado positivo a inhibidores, establécese o seguinte Protocolo de actuación.

Para pórse en contacto con este servizo pode chamar ao teléfono 881 240 770, ou ben enviar un e-mail a inspectores@ligal.gal.
O horario de atención telefónica é de luns a venres de 9:30-13:00h e de 15:00 a 17:30 h.