Envío de información

Home Servizos Envío de información

A información envíase aos gandeiros ou, coa autorización destes, ás cooperativas,
asociacións de gandeiros; así como ás industrias nas que se integran.

Os resultados das mostras de pago por calidade pódense recibir a través da industria ou mediante unha mensaxe ao teléfono móbil. O custo de cada mensaxe é de 0,20€+IVE.

As incidencias envíanse de forma gratuíta. Se está interesado, comuníquello ao LIGAL xunto co seu número de teléfono móbil.

Estes resultados tamén se poden consultar a través da páxina web do LIGAL, para o que é necesario solicitar a súa clave de acceso.