Envío de información

Home Servizos Envío de información

A información envíase aos gandeiros ou, coa autorización destes, ás cooperativas,
asociacións de gandeiros; así como ás industrias nas que se integran.

Os resultados das mostras de pago por calidade pódense recibir a través da industria ou mediante unha mensaxe ao teléfono móbil.

As incidencias envíanse de forma gratuíta. Se está interesado, comuníquello ao LIGAL xunto co seu número de teléfono móbil.

Estes resultados tamén se poden consultar a través da páxina web do LIGAL, para o que é necesario solicitar a súa clave de acceso.