Análise da auga

Home Análise Análise da auga

Introdución

Coñecer a calidade da auga utilizada na explotación é imprescindible para evitar, tanto a contaminación nos procesos de lavado das instalacións de muxidura e do tanque de almacenamento do leite, como problemas sanitarios no gando.

No LIGAL determínanse tanto os parámetros fisicoquímicos como os microbiolóxicos que permiten comprobar a idoneidade da auga utilizada, tanto na subministración ao gando, como na limpeza das instalacións en contacto co leite.

Fisicoquímicas

 • Amonio por fotometría
 • Nitritos por fotometría
 • Nitratos por fotometría
 • Turbidez por nefelometría
 • Condutividade a 20ºC
 • pH por potenciometría
 • Cloro libre residual
 • Peróxidos
 • Cor
 • Cheiro a 25ºC
 • Cloratos e percloratos por cromatografía líquida (UPLC-MS/MS)

Microbiolóxicas

 • Enterococos intestinais por filtración
 • Coliformes totais por filtración
 • Escherichia coli por filtración
 • Clostridium perfringens por reconto en placa
 • Microorganismos a 22ºC por reconto en placa
 • Pseudomonas aeruginosa por reconto en placa