Sanidade animal

Home Análise Sanidade animal

Prevención e control da mamite

Introdución

A mamite é a enfermidade máis común das vacas produtoras de leite, constituíndo un dos factores que limitan a produción de leite. A súa prevención e control é imprescindible para evitar perdas, penalizacións por parte da industria, manter o estado sanitario do gando, facer un uso adecuado dos medicamentos e diminuír os custos nos tratamentos veterinarios.

O LIGAL mediante este servizo realiza, sobre mostras de leite procedentes de vacas con mamite, a identificación dos microorganismos causantes da enfermidade, así como o antibiograma correspondente, que proporciona información sobre cales son os antibióticos máis apropiados para tratala.

Calquera gandeiro ou industria pode enviar mostras de leite procedentes de vacas con mamite para a súa análise.

Determinacións

Identificación Espectrometría de masas

A identificación dos microorganismos causantes de mamites por espectrometría de masas ofrece a máxima fiabilidade no resultado a un custo moi reducido.

A espectrometría de masas é un método rápido para a identificación de microorganismos patóxenos, baseado no perfil de proteínas a partir do seu espectro de masas. Este método permite a identificación dunha molécula mediante a medición da súa masa en relación á súa carga, así como a dos fragmentos xerados a partir dela.

O VITEK MS conta coa aprobación pola FDA e a validación AOAC RI (Certificado número PTM# 011501) para identificación de bacterias Gram positivas, Gram negativas, mofos e fermentos.

Identificación PCR

A PCR: reacción en cadea da polimerasa (Polymerase Chain Reaction), é unha técnica de bioloxía molecular cuxo obxectivo é o replicado dun fragmento específico de ADN, con maior probabilidade de identificar as bacterias causantes de mamite. Está especialmente indicada para os casos en que o cultivo convencional presenta ausencia de crecemento, para identificar bacterias en mostras de leite con presenza de inhibidores ou para o control de microorganismos contaxiosos.

Leite de cuarterón individual

 • Identificación por espectrometría de masas (VITEK MS) e reconto de células somáticas.
 • Identificación por espectrometría de masas (VITEK MS) con antibiograma (VITEK-2) e reconto de células somáticas.

Leite de mesturas de cuarteirons

 • Identificación por espectrometría de masas (VITEK MS) de Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus e Prototheca spp. e reconto de células somáticas.

Identificación de microorganismos en leite para mostras individuais ou grupos de mostras

 • PCR 1 microorganismo
  Permite a identificación dun dos seguintes microorganismos:

  • Mycoplasma bovis o  Staphylococcus aureus o Streptococcus agalactiae o Streptococcus uberis o Prototheca zopfii
 • PCR 2 microorganismo
  Permite a identificación de dous dos seguintes microorganismos:

  • Mycoplasma bovisStaphylococcus aureusStreptococcus agalactiae, Streptococcus uberis o Prototheca zopfii
 • PCR 3 microorganismos
  Permite a identificación de tres dos seguintes microorganismos:

  • Mycoplasma bovis, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis o Prototheca zopfii
 • PCR 4 microorganismos
  Permite a identificación dun dos seguintes microorganismos:

  • Mycoplasma bovis, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis o Prototheca zopfii
 • PCR 5 microorganismos
  Permite a identificación de:

  • Mycoplasma bovisStaphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis e Prototheca zopfii

Outro tipo de determinacións

​Se vostede está interesado noutro tipo de determinacións, o LIGAL estudará a posibilidade de realizalas.