Proxectos

Home Documentos Proxectos

Título do proxecto: LEME: Novas tecnoloxías para estimación das emisións entéricas de metano en vacas de leite.  FEADER 2021/002A
Entidade financiadora: CMR
Entidades participantes: LIGAL, AGACAL-CIAM, CAPSA Food y GANDERÍA Patalarga
Período ejecución:  2021-2023     

Título do proxecto: Unha nova tecnoloxía para a trazabilidade da orixe alimentaria de mostras de leite de vaca.  FEADER 2020/066A
Entidade financiadora: CMR
Entidades participantes: LIGAL, AGACAL-CIAM, GANDERÍA ESCARIZ CEBREIRO S.L.
Período execución:  2020-2022   

Título do proxecto: Leite de pastoreo en Galicia: tecnoloxias para a mellora do perfil en compostos bioactivos.  FEADER 2019/015A
Entidade financiadora: CMR
Entidades participantes: LIGAL, INGACAL-CIAM, CAPSA
Período execución:  febreiro 2019 – outubro 2021 Presentación-Divulgación 

+ valor: valorización do leite de vaca en Galicia con sistemas de baixo carbono. FEADER 2017/0022B
Entidade financiadora: CMR
Entidades participantes: LIGAL, INGACAL-CIAM, UGASMA
Período execución: 2017 – 2019   

Título do proxecto: Proxecto leite plus. Valorización do leite producido en explotacions ecoloxicas e convencionais de Galicia. FEADER 2016/59B
Entidade financiadora: CMR
Entidades participantes: LIGAL, INGACAL-CIAM, AGACA
Período execución: 2016 – 2017   

Título do proxecto: Avaliación do efecto da contaminación multi micotoxinas en ensilaxes sobre a calidade do leite producido nas explotacións de vacún en Galicia. FEADER 2015/40
Entidade financiadora: Consellería do Medio Rural e Montes – Xunta de Galicia
Entidades participantes: Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL); Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM)
Período execución: 2015

Título do proxecto: O “Leite de pastos” de Galicia como novo produto Premium: Características e verificación da súa procedencia alimentaria. FEADER 2015/41
Entidade financiadora: Consellería do Medio Rural e Montes – Xunta de Galicia
Entidades participantes: Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL); Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM)
Período execución: 2015   

Título do proxecto: Apliacións analíticas avanzadas en forraxes para racións de vacas de leite de baixo custo e reducido impacto ambiental (A3F) FEADER 2013/22
Entidade financiadora: Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes-Xunta de Galicia
Entidades participantes: Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL); Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM)
Periodo execución: 2013-2015   

Título do proxecto: Novas aplicación da tecnoloxía FTMIR para estimar a composición en ácidos graxos de mostras de leite de vaca FEADER 2012/20
Entidade financiadora: Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes-Xunta de Galicia
Entidades participantes: Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL); Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM)
Periodo execución: 2012-2014   

Título do proxecto: Estudio da calidade e seguridade das materias primas utilizadas para la alimentación animal en Galicia: creación de un plan integral de control baseado en criterios de APPC
Entidade financiadora: Xunta de Galicia
Entidades participantes: Seguridad Alimentaria del Noroeste (SANOR), Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL); Diputación de Pontevedra, Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM)
Periodo execución: 2005-2008

Título do proxecto: Efecto da tecnoloxía do ensilado sobre a calidade nutricional e hixiénica das forraxes conservadas e o seu valor como alimento para o gando leiteiro de Galicia
Entidade financiadora: Consellería de Innovación, Industria e Comercio. Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia
Entidades participantes: Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL) Guísamo- A Coruña, Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM)
Periodo execución: 2004-2007

Título do proxecto: Mejora de la calidad del ensilado de hierba de pradera en Galicia: 1.- Evaluación de equipos de ensilado. 2.- Evaluación de aditivos comerciales. 3.- Valor nutritivo de ensilados producidos en explotaciones ganaderas
Entidade financiadora: INIA (MAPYA)
Periodo execución: 1992-1996

Título do proxecto: Desarrollo de sistemas de alimentación para vacas de alta producción, basados en forrajes de calidad nutritiva variable
Entidade financiadora: CDTI
Periodo execución: 1996-1999

Título do proxecto: Uso de aditivos biológicos en la mejora de la calidad de los ensilados de hierba en Galicia para la producción de leche
Entidade financiadora: INIA (MAPYA)
Periodo execución: 1997-2000

Título do proxecto: Calidad de forrajes ensilados en Galicia. 1) Valoración nutritiva del ensilado de maíz 2) Control del deterioro aeróbico de ensilados de maíz. 3) Testaje de aditivos comerciales para ensilado de hierba
Entidade financiadora: Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria
Periodo execución: 1998-2000

Título do proxecto: Desarollo de un nuevo sistema de estimación de la degradabilidad ruminal de la proteína y los carbohidratos de ensilados y mezclas concentradas para vacas de leche
Entidade financiadora: Consellería de Innovación, Industria e Comercio. Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Periodo execución: 2003-2006

Título do proxecto: Avaliación de novas tecnoloxías para a produción eficiente de forraxes ensiladas nas explotacións de vacún de leite de Galicia FEADER 2009-36
Entidade financiadora: Consellería do Medio Rural-Xunta de Galicia
Periodo execución: 2009-2012

Título do proxecto: Leite de vaca rico en compoñentes funcionais obtido de forma natural mediante a alimentación con pastos e leguminosas nas granxas de Galicia: un produto diferenciado e un proceso sustentable
Entidade financiadora: Consellería de Economía e Industria-Xunta de Galicia
Periodo execución: 2009-2012

Título do proxecto: Efectos de las condiciones climáticas y del manejo de los silos sobre la contaminación con micotoxinas en ensilados de maíz de las explotaciones de lácteo vacuno
Entidade financiadora: Consellería de Innovación-Xunta de Galicia
Periodo execución: 2009-2012