Condicións para o envío das mostras

Home Servizos Condicións para o envío das mostras

Todas as mostras deberán vir identificadas preferiblemente co código de barras proporcionado polo LIGAL e acompañadas coa solicitude de ensaios correspondente.

Conservaranse refrixeradas ata a súa chegada ao laboratorio, entre 0 °C e 8 °C para mostras con conservante e de 0 °C a 6 °C para aquelas que non o leven.

O envío de mostras ao LIGAL pódese facer a través do recolledor do leite ou dos puntos de recollida de control leiteiro. Tamén poderán achegarse directamente ao laboratorio no horario de recollida establecido: Luns a venres: 9:30-17:30h e sábados: 8:00-9:00h.

As mostras para análise instrumental deberán achegarse preferiblemente nun frasco distinto ao de pago por calidade, co seu código de barras, cerradas nunha bolsa e acompañadas da súa solicitude de ensaio especialmente se se fan chegar ao laboratorio a través do recolledor do leite. O volume mínimo é de 50 ml para realizar estes ensaios.

Conservaranse refrixeradas ata a súa chegada ao laboratorio, entre 0 °C e 6 °C. Se a temperatura das mesmas non é a axeitada os resultados poderán verse afectados e, en ningún caso se realizarán os ensaios de calidade bacteriolóxica e inhibidores.

Leite de cuarteirón individual e mesturas de leite

A toma de mostras debe de seguir a rutina axeitada:

 • É conveniente o uso de luvas para a toma de mostra.
 • Os tetos deben limparse e secarse inmediatamente.
 • O teto, en especial na área do esfínter, debe limparse con alcol etílico ao 70% e deixar secar antes da recollida da mostra.
 • O leite que sae en primeiro lugar pode estar contaminado, polo tanto, será eliminado, e non se utilizará para a mostra.
 • O tubo estéril, de polo menos 10 ml, utilizado para a recolección das mostras de leite debe ser mantido case paralelo ao chan e cun ángulo preto de 90 ° con respecto ao teto do que se saca a mostra. Iso minimiza o risco de contaminación dende a ubre ou o abdome do animal.
 • O tubo estéril debe pecharse con forza, identificarse debidamente e enviarse para o seu cultivo inmediato.

No caso de mesturas de leite deberá indicarse que é un mestura de leite e non un cuarteirón individual.

Auga non tratada
Enviarase ao laboratorio un litro de auga nun frasco estéril se son necesarias determinacións microbiolóxicas ou fisicoquímicas e microbiolóxicas. No caso de precisar só as determinacións fisicoquímicas será suficiente cun frasco estéril de 0,5 litros.

Auga clorada ou con peróxidos
Se son necesarias determinacións fisicoquímicas e microbiolóxicas, enviaranse ao laboratorio en frascos distintos da seguinte forma:

 • Determinacións fisicoquímicas: mínimo 0,5 litros de auga nun frasco estéril.
 • Determinacións microbiolóxicas: mínimo 1 litro de auga nun frasco estéril con tiosulfato sódico.

Información da mostra:
Deberá indicar a procedencia de mostra e o tratamento de desinfección.

Se a toma de mostra non se realiza a partir das 12h do día do envío ao LIGAL, os resultados das análises microbiolóxicas poderán verse afectadas.

Enviar aproximadamente 1 kg de mostra, nunha bolsa de plástico limpa, identificada co código de barras proporcionado polo LIGAL.

Ensaios Fisicoquímicos
A cantidade mínima de mostra necesaria e a seguinte:

 • Mostras de leite desnatado e lactosoro, 150 ml.
 • Mostras de nata e manteiga, 50 ml/g. Para o ensaio de acidez oleica requírese unha mostra independente de 100 ml/g.
 • Mostras de leite agás desnatado, 80 ml no caso de solicitar unha soa determinación e 150 ml se se solicita mais dunha.

Ensaios microbiolóxicos
O envío de mostras deberá realizarse en frascos estériles e sen conservante. A cantidade mínima de mostra necesaria é de 50 ml, agás se solicitan Detección de Listeria monocytogenes e/ou Detección de Salmonella spp, onde se require 100 ml.

Se se requiren ambas determinacións: fisicoquímicas e microbiolóxicas, deberanse enviar en recipientes distintos atendendo aos volumes detallados anteriormente.

Ensaios cromatográficos
A cantidade mínima de mostra necesaria e a seguinte:

 • Residuos de antibióticos, 50 ml.
 • Aflatoxina M1, 150 ml.
 • Caseinomacropetidos, 100 ml.
 • Perfil de ácidos graxos, 500 ml.

As mostras poderanse enviar refrixeradas ou conxeladas, con ou sen conservante, agás para a determinación de cloranfenicol, na que deberán vir sen conservante.