Acreditacións

Home Acreditacións

O LIGAL está acreditado pola ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN

Conforme ós criterios recollidos na Norma UNE-EN ISO/IEC 17025, co número 99/LE267, para a realización de ensaios químicos e microbiolóxicos do leite, produtos lácteos, alimentos para consumo animal, augas de consumo e augas non tratadas (augas de pozo) definidos no Anexo Técnico.

Conforme ós criterios recollidos na Norma UNE-EN ISO/IEC 17065, co número 146/C-PR278, para a certificación de produtos do Sector Agroalimentario definidos no Anexo Técnico.

A información relativa ao proceso de xestión de reclamacións atopase dispoñible ao público, previa solicitude ao LIGAL, .