Recollida e transporte de mostras

Home Servizos Recollida e transporte de mostras

O envío de mostras ao LIGAL pódese facer a través do recolledor do leite, deixalas nos puntos de recollida de control leiteiro, levalas directamente ao laboratorio, ou no caso dun número elevado de mostras solicitar do LIGAL a súa recollida.

 

O horario de recollida de mostras no LIGAL é :

Luns a Venres:  9:30-17:30

Sábado:               8:00-9:00