Firma dun convenio marco LIGAL-Conselleria de Medio Rural

O Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite asinou un convenio marco de colaboración coa Conselleria de Medio Rural para a realización de actividades de formación, científicas  e divulgativas relacionadas coa produción, transformación e comercialización do leite.

Entre outras, establecerase un marco colaborativo que permita a realización de diversas actividades do ámbito científico e técnico co maior aproveitamento posible dos recursos dispoñibles.

Devandito acordo foi asinado polo Director-Xerente do LIGAL, D. Roberto Lorenzana Fernández, e polo Secretario Xeral de Medio Rural e Montes, e director do Instituto Galego de Calidade Alimentaria (Ingacal), D. Tomás Fernández-Couto.​