GUÍA TERAPÉUTICA EN MAMITE BOVINA segunda edición

GUÍA TERAPÉUTICA EN MAMITE BOVINA segunda edición

Esta segunda edición da guía terapéutica preséntase como unha fonte de información resumida para veterinarios de calidade de leite, veterinarios clínicos, técnicos de laboratorio, e para todos aqueles que poidan necesitar unha referencia de consulta rápida e práctica para unha mellor utilización dos antibióticos no tratamento de mamitis bovinas.

 

Elaborouse cos resultados de 44.173 mostras enviadas ao LIGAL durante o ano 2020 para a identificación e, nalgúns casos, antibiograma do microorganismo causante da mamite.

O obxectivo desta guía terapéutica é axudar a optimizar os medios dos que dispomos (diagnóstico de laboratorio e perfil de sensibilidade, antibióticos dispoñibles, etc.) á hora de realizar un tratamento.

Contidos máis destacados, totalmente actualizados respecto da edición anterior de 2011:

  • O capítulo 5 mostra, entre outros aspectos, estatísticas de frecuencias de illamento correspondentes ao ano 2020 e estudos epidemiolóxicos de sensibilidade correspondentes ao ano 2020 e evolutivos, dos principais microorganismos causantes da mamite.
  • Anexo I: Interpretación das gráficas de sensibilidade dos microorganismos.
  • Anexo II: Interpretación do informe de ensaio de mostras de mamite emitido polo LIGAL.
  • Anexo III: Varios exemplos de interpretación de resultados de laboratorio sen antibiograma e con antibiograma, que nos explican paso a paso as distintas partes da guía que deben consultarse para unha correcta interpretación dun resultado de laboratorio.
  • Anexo V: Detalla unha listaxe dos principios activos dispoñibles en vacún leiteiro para o tratamento da mamite, asociado aos nomes comerciais dos medicamentos que presentan devandito principio activo.

 

 

FORMA DE SOLICITUDE:

Distribuidor:   LIGAL     Tel. 881 240 750     e-mail: info@ligal.gal

Prezo con IVE: 33 euros