Projects

Home Documents Projects

Project title: LEME: Novas tecnoloxías para estimación das emisións entéricas de metano en vacas de leite.  FEADER 2021/002A
Financing entity: CMR
Participating Entities: LIGAL, INGACAL-CIAM, CAPSA Food, G ANDERÍA Patalarga
Execution Period:  2021 – 2023   

Project title: Unha nova tecnoloxía para a trazabilidade da orixe alimentaria de mostras de leite de vaca.  FEADER 2020/066A
Financing entity: CMR
Participating Entities: LIGAL, INGACAL-CIAM, GANDERÍA ESCARÍZ CEBREIRO S.L.
Execution Period:  2020 – 2022 

Project title: Leite de pastoreo en Galicia: tecnoloxias para a mellora do perfil en compostos bioactivos.  FEADER 2019/015A
Financing entity: CMR
Participating Entities: LIGAL, INGACAL-CIAM, CAPSA
Execution Period:  February 2019 – October 2021 

Project title: Leite + valor: valorización do leite de vaca en Galicia con sistemas de baixo carbono. FEADER 2017/0022B
Financing entity: CMR
Participating Entities: LIGAL, INGACAL-CIAM, UGASMA
Execution Period: 2017 – 2019   

Project title: Proxecto leite plus. Valorización do leite producido en explotacions ecoloxicas e convencionais de Galicia. FEADER 2016/59B
Financing entity: CMR
Participating Entities: LIGAL, INGACAL-CIAM, AGACA
Execution period: 2016 – 2017   

Project title: Avaliación do efecto da contaminación multi micotoxinas en ensilaxes sobre a calidade do leite producido nas explotacións de vacún en Galicia. FEADER 2015/40
Financing entity: Consellería do Medio Rural e Montes – Xunta de Galicia
Participating entities: Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL); Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM)
Período ejecución: 2015

Project title: O “Leite de pastos” de Galicia como novo produto Premium: Características e verificación da súa procedencia alimentaria. FEADER 2015/41
Financing entity: Consellería do Medio Rural e Montes – Xunta de Galicia
Participating entities: Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL); Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM)
Período ejecución: 2015   

Project title: Apliacións analíticas avanzadas en forraxes para racións de vacas de leite de baixo custo e reducido impacto ambiental (A3F) FEADER 2013/22
Financing entity: Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes-Xunta de Galicia
Participating entities: Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL); Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM)
Execution period: 2013-2015   

Project title: Novas aplicación da tecnoloxía FTMIR para estimar a composición en ácidos graxos de mostras de leite de vaca FEADER 2012/20
Financing entity: Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes-Xunta de Galicia
Participating entities: Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL); Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM)
Execution period: 2012-2014   

Project title: Estudio da calidade e seguridade das materias primas utilizadas para la alimentación animal en Galicia: creación de un plan integral de control baseado en criterios de APPC
Financing entity: Xunta de Galicia
Participating entities: Seguridad Alimentaria del Noroeste (SANOR), Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL); Diputación de Pontevedra, Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM)
Execution period: 2005-2008

Project title: Efecto da tecnoloxía do ensilado sobre a calidade nutricional e hixiénica das forraxes conservadas e o seu valor como alimento para o gando leiteiro de Galicia
Financing entity: Consellería de Innovación, Industria e Comercio. Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento. Xunta de Galicia
Participating entities: Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL) Guísamo- A Coruña, Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (INGACAL-CIAM)
Execution period: 2004-2007

Project title: Mejora de la calidad del ensilado de hierba de pradera en Galicia: 1.- Evaluación de equipos de ensilado. 2.- Evaluación de aditivos comerciales. 3.- Valor nutritivo de ensilados producidos en explotaciones ganaderas
Financing entity: INIA (MAPYA)
Execution period: 1992-1996

Project title: Desarrollo de sistemas de alimentación para vacas de alta producción, basados en forrajes de calidad nutritiva variable
Financing entity: CDTI
Execution period: 1996-1999

Project title: Uso de aditivos biológicos en la mejora de la calidad de los ensilados de hierba en Galicia para la producción de leche
Financing entity: INIA (MAPYA)
Execution period: 1997-2000

Project title: Calidad de forrajes ensilados en Galicia. 1) Valoración nutritiva del ensilado de maíz 2) Control del deterioro aeróbico de ensilados de maíz. 3) Testaje de aditivos comerciales para ensilado de hierba
Financing entity: Consellería de Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria
Execution period: 1998-2000

Project title: Desarollo de un nuevo sistema de estimación de la degradabilidad ruminal de la proteína y los carbohidratos de ensilados y mezclas concentradas para vacas de leche
Financing entity: Consellería de Innovación, Industria e Comercio. Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento
Execution period: 2003-2006

Project title: Avaliación de novas tecnoloxías para a produción eficiente de forraxes ensiladas nas explotacións de vacún de leite de Galicia FEADER 2009-36
Financing entity: Consellería do Medio Rural-Xunta de Galicia
Execution period: 2009-2012

Project title: Leite de vaca rico en compoñentes funcionais obtido de forma natural mediante a alimentación con pastos e leguminosas nas granxas de Galicia: un produto diferenciado e un proceso sustentable
Financing entity: Consellería de Economía e Industria-Xunta de Galicia
Execution period: 2009-2012

Project title: Efectos de las condiciones climáticas y del manejo de los silos sobre la contaminación con micotoxinas en ensilados de maíz de las explotaciones de lácteo vacuno
Financing entity: Consellería de Innovación-Xunta de Galicia
Execution period: 2009-2012