Publicaciones

Home Documentos Publicaciones

Título: “Guía terapéutica en mamitis bovina” 2ª edición
Depósito legal: C 1337-2022
ISBN: 978-84-09-43227-1

Título: “Curso: tomadores de mostras de leche”
Depósito legal: 439-2012

Título: “Guía terapéutica en mamitis bovina”
Depósito legal: PO 29-2011
ISBN: 978-84-614-6680-1

Título: “Guía de prácticas correctas de hixiene no sector productor lácteo. Enquisa para a súa avaliación–MANUAL”
Depósito Legal: C 4387-2008

Título: “Calidade do Leite – Reconto de células somáticas”
ISBN: 84-923012-2-8
Depósito legal: C- 594/97

Título: “Calidade do Leite – Bacterioloxía e presencia de inhibidores”
ISBN: 84-923012-1-X
Depósito legal: C-1053/97