Publications

Home Documents Publications

Title: “Guía terapéutica en mamitis bovina” 2nd edition
Legal Deposit: C 1337-2022
ISBN: 978-84-09-43227-1

Title: “Curso: tomadores de mostras de leche”
Legal Deposit: 439-2012

Title: “Guía terapéutica en mamitis bovina”
Legal Deposit: PO 29-2011
ISBN: 978-84-614-6680-1

Title: “Guía de prácticas correctas de hixiene no sector productor lácteo. Enquisa para a súa avaliación–MANUAL”
Legal Deposit: C 4387-2008

Title: “Calidade do Leite – Reconto de células somáticas”
ISBN: 84-923012-2-8
Legal Deposit: C- 594/97

Title: “Calidade do Leite – Bacterioloxía e presencia de inhibidores”
ISBN: 84-923012-1-X
Legal Deposit: C-1053/97